Privacy Policy & Cookies

Privacy Policy

Webový server Bodyfence sleduje a zbiera všeobecné informácie o návštevách servera. Tieto informácie zahŕňajú informácie ako štatistiky, ktoré ukazujú denný počet návštevníkov na našich stránkach, denné požiadavky prijaté na konkrétne súbory, typy prehliadačov, doménové mená návštevníkov serveru, a krajín, z ktorých návštevníci pochádzajú. 

Bodyfence zhromažďuje osobné údaje iba na báze dobrovoľnosti. Osobné informácie môžu zahŕňat meno, titul, spoločnosť, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, atd.  Tieto informácie sa používajú len na to, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky a v budúcnosti by mohli byť použité na zasielanie ďalších informácií, o ktoré ste pri vašej návšteve prejavili záujem. Nepredávame, neprenajímame, ani neodovzdávame vyššie popísané informácie pre organizácie mimo Bodyfence.

Cookie Policy

Co sú súbory cookie 
Ako je dnes bežné takmer u všetkých profesionálnych webových lokalít, aj táto lokalita využíva súbory cookie. Sú to velmi malé súbory, ktoré sa preberajú do vášho pocítaca a zvyšujú váš komfort pri prezeraní tejto webovej lokality. Na tejto stránke sú popísané informácie, ktoré sa zhromaždujú, spôsob, akým ich využívame, a vysvetlenie, preco niekedy potrebujeme tieto súbory cookie ukladat. 

Všeobecnejšie informácie o súboroch cookie nájdete v clánku o súboroch cookie protokolu HTTP na serveri Wikipedia
Dalšie informácie o zakázaní súborov cookie nájdete na lokalite www.aboutcookies.org; takýto postup ale môže obmedzit funkcnost webových lokalít alebo niektoré jej prvky vyradit.  

Zakázanie súborov cookie 
Nastaveniu súborov cookie môžete zabránit úpravou nastavení v prehliadaci (pokyny nájdete na lokalite www.aboutcookies.org alebo v pomocníkovi svojho webového prehliadaca). Nezabúdajte, že zakázanie súborov cookie bude mat vplyv na funkcnost tejto lokality a mnohých dalších lokalít, ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookie zvycajne znamená zablokovanie urcitých funkcií na tejto lokalite. Odporúca sa ponechat povolené všetky súbory cookie, u ktorých si nie ste istí, ci ich potrebujete, pre prípad, že by sa používali pre službu, ktorú využívate.  


Spôsob, akým súbory cookie používame  
Táto lokalita ponúka odber noviniek alebo služby odberu informácií prostredníctvom e-mailu. Prostredníctvom súborov cookie sa môže evidovat, ci ste sa už zaregistrovali a ci sa majú zobrazovat urcité upozornenia, ktoré sa môžu týkat len prihlásených/odhlásených používatelov. 
Po odoslaní údajov prostredníctvom formulára, napríklad údajov na stránkach na kontaktovanie alebo na stránkach propagacných kampaní, sa môžu nastavit súbory cookie evidujúce vaše používatelské informácie pre budúcu korešpondenciu. 
Z casu na cas ponúkame používatelské prieskumy a dotazníky, ktoré vám poskytujú zaujímavé pohlady do zákulisia alebo užitocné nástroje, prípadne nám umožnujú vytvorit si presnejšiu predstavu o našej používatelskej základni. Tieto prieskumy môžu využívat súbory cookie na zapamätanie si, ktorí používatelia sa už výskumu zúcastnili, alebo na poskytnutie presných výsledkov po prechode na inú stránku. 

Súbory cookie tretích strán 

Používame tiež súbory cookie dôveryhodných tretích strán. 
Táto lokalita využíva službu Google Analytics. Ide o jedno z najrozšírenejších a najdôveryhodnejších analytických riešení na webe a vdaka nemu dokážeme zistovat, akým spôsobom túto lokalitu využívate, a hladat možnosti, ako váš komfort zvyšovat. Tieto súbory cookie môžu evidovat údaje, ako je dlžka vášho pobytu na tejto lokalite alebo stránky, ktoré ste navštívili. Na základe toho budeme môct aj nadalej vytvárat obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. 
Dalšie informácie o súboroch cookie služby Google Analytics nájdete na oficiálnej stránke služby Google Analytics. Ak chcete odhlásit záznam v Google Analytics, musíte nainštalovat doplnok Google Analytics Opt-out.
Na tejto lokalite využívame tiež tlacidlá sociálnych médií a zásuvné moduly, ktoré vám umožnujú pripájat sa rôznymi spôsobmi k sociálnym sietam. Kvôli týmto postupom nasledujúce lokality sociálnych sietí vrátane služby AddThis nastavujú prostredníctvom našej lokality súbory cookie, ktoré sa môžu použit na vylepšenie vášho profilu na príslušnej lokalite sociálnej siete alebo na rozšírenie údajov evidovaných pre rôzne úcely v súlade s príslušnými zásadami ochrany osobných údajov.  

Dalšie informácie

Dúfame, že tento text vám pomohol lepšie porozumiet súborom cookie. Ako už bolo uvedené: ak si nie ste istí, ci urcitý súbor cookie potrebujete, je zvycajne bezpecnejšie ponechat súbory cookie povolené pre prípad, že by boli potrebné kvôli jednej alebo viacerým funkciám, ktoré na našej lokalite používate.